Yekaterinburq

 bölməsi 

Mövzu: ADR – Şərqdə ilk demokratik respublikadır

Məkan: Rusiyanın Birinci Prezidenti Boris Yeltsin adına Ural Federal Universiteti, Azərbaycan dili və Mədəniyyəti Mərkəzi. Rusiya Federasiyası, Yekaterinburq şəhəri, Lenin prospekti, 51 (İclas Vilayət qubernatorunun iqamətgahında, Poçt döng., № 21 ünvanında  keçiriləcək)

Zaman: 06.04.2018

Moderatorlar: prof. A.Q.Nesterov (Rusiya), prof. İ.Məmmədzadə (Azərbaycan)

 

Açılış nitqləri:

 •  Ильгар Фазиль оглы Искендеров (Генеральный Консул Азербайджанской Республики)
 • Ильхам Рамиз оглы Мамедзаде Доктор философских наук, директор Института философии Национальной академии наук Азербайджана (Баку, Азербайджан)
 • Виктор Анатольевич Кокшаров (Ректор Уральского федерального университета)
 • Александр Геннадьевич Нестеров (Директор Центра Азербайджановедения УрФУ, директор Екатеринбургского представительства Бакинского международного центра мультикультурализма)

 

Məruzəçilər və məruzələrin adları:

1. Алиев М. А.

Доктор философских наук, проф., зав. НИЛ «Центра Россиеведения» Азербайджанского университета языков (Баку, Азербайджан)

Религиозная толерантность и мультикультурализм в Азербайджане

2. Газиева М. Ю.

Доктор филологических наук,проф. зав.кафедрой лингвокультурологии Азербайджанского университета языков (Баку, Азербайджан)

Мультикультурализм и языковая политика в Азербайджане

 3. Жериборов Д. С.

Кафедра зарубежного регионоведения Уральского федерального университета  (Екатеринбург, Россия)

Концепция мультикультурализма в современной политике Азербайджана

 

Məruzələrin müzakirəsi:

 • Гасанзаде Т. И. (Руководитель отделения АМОР в Екатеринбурге)
 • Шихлинская А. Ш. (Руководитель землячества Азербайджанских студентов УрФУ)

 

 

Kiyev 

bölməsi 

Mövzu: Azərbaycan-Ukrayna münasibətlərinin İnkişafında Heydər Əliyevin rolu

Məkan: Kiyev Milli Linqvistika Universiteti, Ukrayna Respublikası, Kiyev ş. Velika Vasilkivska küç.,73

Zaman: 12.04.2018

Moderatorlar: prof. T.M.Timkova (Ukrayna), dos. S.H.Həsənov (Azərbaycan)

 

Məruzəçilər və məruzələrin adları:

 1. Xudiyev A. X.

      Azərbaycan Respublikasının Ukraynadakı səfiri

      Историческая роль общенационального лидера

      Азербайджана Гейдара Алиева

 1. Vasko R. V.

док. філол. наук, проф., ректор Київського національного лінгвістичного університету

Роль Гейдара Алієва в розвитку відносин між Азербайджаном і Україною

 

 1. Həsənov S. H.

канд. філол. наук, доц., радник ректора Азербайджанського університету мов з питань науки та освіти.

Гейдар Алиев и азербайджано-украинские отношения периода независимости

 1. Seryakov İ. İ.

док. філол. наук, проф., проректор з навчально-виховної роботи та міжнародних зв’язків КНЛУ.

Роль Центра Азербайджанского языка и культуры в развитии азербайджанских студий

 1. Jahangirov F. F.

док. філол. наук, проф., декан педагогічного факультету Азербайджанського університету мов.

Роль Гейдара Алиева в развитии азербайджано-украинских отношений в областях культуры и образования

 

 1. Sorokin S. V.

канд. філол. наук, проф., декан факультету сходознавства КНЛУ. Общенациональный лидер Гейдар Алиев глазами лидеров стран мира

 

 1. Allahverdiyeva İ.

співзасновник та керівник Союзу азербайджанської молоді в Україні. Молодежное азербайджанское движение в Украине.

 1. Şixizadə İ. A.

викладач кафедри тюркської філології КНЛУ.

Идеи мультикультурализма общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии украино-азербайджанских лингвистических взаимоотношений.

 

 

 1. İlçenko O. R.

студентка групи Птур09-15 факультету сходознавства КНЛУ.

Роль Гейдара Алієва у створенні сучасної Азекрбайджанської держави. Науковий керівник – викл. Шихизаде Інтігам Алісахіб огли

 

 1. Əzizova K. Ç.

студентка групи Птур09-15 факультету сходознавства КНЛУ.

Парк Гейдара Алієва в Києві. Науковий керівник – викл. Шихизаде Інтігам Алісахіб огли.

 

 1. Varvadyuk Q. M.

студентка групи Птур09-15 факультету сходознавства КНЛУ.

Декламування вірша Самеда Вургуна “Азербайджан”. Науковий керівник – викл. Шихизаде Інтігам Алісахіб огли.

 

 

 

Ərzurum

bölməsi 

Mövzu: Heydər Əliyev və türk dünyası

Məkan: Ərzurum Universiteti, Türkiyə Respublikası, Ərzurum ş., Üniversite Mahallesi, Atatürk Üniversitesi Kampüsü

Zaman: 13-14.04.2018

Moderatorlar: akad. S. Məhərrəmov (Azərbaycan), akad. M.İmanov  (Azərbaycan), prof. C. Qasımov (Azərbaycan),  dos. G. Beşitaşvili (Gürcüstan), dos. Ə. Abdiyeva (Azərbaycan)

I HİSSƏ:

   Heydər Əliyevin regional siyasətin inkişafına təsiri

 

Məruzəçilər və məruzələrin adları:

 1. Xanlarova Lamiyə Saday

Heydər Əliyevin dövlətçilik təlimində dil konsepsiyası

 2. Şahhüseynbəyova Leyla

Роль Гейдар Алиева в региональной политике Азербайджана

 3. Yusifova Mətanət Rizvan,

QuluzadəTəranə Nəsimi

Роль Гейдара Алиева в развитии Азербайджано-Узбекских отношений

 4. Əliyev Qoşqar Cəlal

Heydər Əliyev və milli ləyaqətin qorunmasinin metodologiyasi

5. Klimov Sergey Leonidoviç

Мультикультурализм – образ жизни Азербайджанского народа

 6. İmanov Muxtar

Heydər Əliyev və ümumi türk falkloru

 7. İsmayilova Rəna

Heydər Əliyev və türk dünyasinda ortaq mədəni dəyərlər

 8. Kazımbəylı İbrahim Feyzulla

Heydər Əliyevin siyasi-diplomatik fəaliyyətində türk dünyasi məsələlərinin sovet dövrü

 9. Məmmədov Ceyhun

Region ölkələri ilə əlaqələrin inkişafinda Heydər Əliyevin rolu

 10. Mustafayev Məmməd seyn

Гейдар Алиев и внешнеполитический курс Азербайджанской республики на современном этапе

 11. Seyidova Afət Cumar

Гейдар Алиев и толерантность

 12. Şeydayev Seymur

Heydər Əliyev siyasətində milliləşmə və türkləşmə amili

 13. Kazımova Sevinc Beydulla

Heydər Əliyev və Azərbaycançılıq

 14. Mustafayeva Nurlanə

Azərbaycan multikulturalizm siyasi banisi

 

 

II HİSSƏ:

  Heydər Əliyevin türk dövlətləri ilə münasibəti

 

Məruzəçilər və məruzələrin adları:

1. Abdiyeva Ədalət

Heydər Əliyev və multikultural dəyərlər

2. Abdullayeva Şəfəq

Azərbaycanin türk dövlətləri ilə münasibətlərinin inkişafinda Heydər Əliyevin rolu

 3. Əliyeva Sevdagül

Heydar Əliyev and the development of national and spiritual values in Аzerbaijan

 4. Babayeva Günay Nazim

Роль Гейдара Алиева в развитии взаимоотношений между Азербайджаном и Казахстаном

 5. Beşitaşvili Giorgi Aleksandroviç

“Влияние Гейдара Алиева на развитие региональной политики”

 6. zəlova Solmaz Muxtar

Haydar Aliyev milli petrol stratejisinin kurucusu

 7. Qurbanova Sevinc

Azərbaycan tarixinin inkişafında Heydər Əliyevin rolu

 8. Qasımov Cəlal Abil

Heydər Əliyevin milli ideologiya modeli

 

 

 

 

 

Kayseri

bölməsi 

Mövzu: Müasir Azərbaycan: sosial, siyasi və iqtisadi inkişaf

Məkan: Ərciyəs Universiteti, Türkiyə Respublikası Kayseri ş., Köşk Mahallesi, Talas  Blv., 38030

Zaman: 16.04.2018

Moderatorlar: prof. A. Çelenk (Türkiyə), dos. İ. Kazımbəyli (Azərbaycan), prof. S. Üçgül (Türkiyə), dos. S. Aliyeva (Azərbaycan)

 

Haydar Aliyev’in Azerbaycan ve Dünya Vizyonu

 

Məruzəçilər və məruzələrin adları:

 1. Dr. Karamehmet Yıldız

Ərciyes Universitetinin Rektoru

Açılış

 

 1. Dr. Çağrı Erhan

Altınbaş Üniversitesi Rektörü

İlham Aliyev Dış Politikası

 

 1. Öğr. Ü. İbrahim Kazımbeyli

Azerbaycan Diller Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı

Haydar Aliyev’in Siyaseti: Sosyal, Politik ve Ekonomik Gelişmeye Giden Yol

 

 1. Doç. Dr. Sevdagül Aliyeva

Azerbaycan Diller Üniversitesi, Bölge Çalışmaları Bölüm Başkanı

Haydar Aliyev’in İleri-görüşlü Kadro Siyaseti

 

 1. Doç. Dr. Güner Özkan

NEÜ, SBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Azerbaycan-ABD İlişkileri Azerbaycan’ın Çok Boyutlu Dış Politikasında ABD Neden Gerekli bir Aktördür?

 

 1. Dr. Mustafa Aydın

Kadir Has Üniversitesi, İİSBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü

 1. Yılında Uluslararası Alanda Azerbaycan

 

 1. Dr Öğr. Ü. Adalet Abdiyeva

Azerbaycan Diller Üniversitesi, Felsefe ve Sosyal Bilimler Bölümü Başkanı

Haydar Aliyev’in Toplumsal Cinsiyet (Gender) Politikası

  

 1. Öğr. Ü. Ali Samir Merdan

ÇKÜ, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Azerbaycan-AB İlişkileri

 

 1. Öğr. Ü. Elif Şimşek-Özkan

ERÜ, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Azerbaycan-Türkiye İlişkileri: Bir Millet Iki Devlet

 

Moskva

bölməsi (1)

Mövzu:  Sərhədlərin fövqündə: Rusiya və Azərbaycan: mədəniyyətlərarası dialoq təcrübəsi

Məkan:  A.S. Puşkin adına Dövlət Rus Dili İnstitutuRusiya Federasiyası, Moskva şəhəri, Akad. Volqin küç., 6.

Zaman:  16.04.2018

Moderatorlar:  prof. M. A. Osadçiy (Rusiya), prof. M. A. Əliyev (Azərbaycan)

Açılış nitqləri:

 

 • M. A. Əliyev (Заведующий НИЛ «Россиеведение»)
 • M. A. Osadçiy (Проректор по науке Гос.ИРЯ им. А.С. Пушкина)

 

Məruzəçilər və məruzələrin adları:

 1. Брагина Н. Г.

(д.филол.н., профессор)

Межкультурный диалог и русско-азербайджанские контакты в учебном процессе

 1. Азимов Э. Г.

(д.пед.н., профессор)

Массовые открытые онлайн-курсы как средство профессионального общения и обмена опытом преподавателей русского языка

 1. Ельникова С. И.

к.пед.н., доцент, зав. кафедрой методики преподавания РКИ

Русский язык в поликультурном пространстве Азербайджана

 1. Самедова С. Э.

Аспирант

Семейный речевой этикет: русско-азербайджанские параллели

 1. Айзатуллин Р. Т.

Аспирант

Сопоставительный анализ дискурсивных слов в русском и азербайджанском языках. Как образуются дискурсивные слова в азербайджанском языке?

 1. Кудоярова Т. В.

(к.пед.н.)

Роль молодежных  волонтерских проектов в межкультурном сотрудничестве России и Азербайджана

 1. Жукова А. Г.

к.филол.н., доцент, зав.кафедрой русской словесности и межкультурной коммуникации

Щербаков А. В.

к.филол.н., доцент, декан филологического факультета

Филологический факультет Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина как площадка для межкультурного диалога молодежи

  Сидеиф-заде С. А.

Начальник Общего отдела Азербайджанского Университета Языков, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории “Россиеведение”

Отношения России и Азербайджана на верном пути завтрашний день

 

 

Roma

bölməsi 

Mövzu:  Multikulturalizm, sosial təhlükəsizlik, immiqrasiya, azadlıq.

Məkan:  Sülh və Təhlükəsizlik Fondu, İtaliya, Roma şəh., Viçenza küç., № 26

Zaman:  18.04.2018

Moderatorlar:  prof. A. Fiqus (İtaliya), prof. İ. Məmmədzadə (Azərbaycan)

Məruzəçilər və məruzələrin adları:

 Açılış nitqləri:

 • Augusto Massari (NH Amb of Italy in Azerbaijan)
 • Feliçe Romano (President of Fondazione Sicurezza e Libertà and General Secretary of SIULP)
 • Ciovanni Betta (Rector of Cassino Southern Lazio)
 • Vinçezo Skotti (President of Link Campus University Prof. Dr of Sciences)
 • Sandro Teti (Baku International Multiculturalism Centre)

 

 1. PhD Alessandro Fiqus

Multiculturalism, nation and the uses of future

 1. Andrea Pisaniello and Prof. PhD Alessandro Figus

Foundation Sicurezza e Libertà   

Multiculturalism and Ostalgie

 1. PhD Anar Baghirov

Azerbaijan University of Languages

Multiculturalism and religion: the Azeri experience

 1. PhD Azad Mammadov

Azerbaijan University of Languages           

Multiculturalism in Azerbaijan

 1. PhD Guido Amoretti

University of Genova      

Psychological obstacles to multiculturalism: how stereotypes and mechanisms of defence may cause adverse behaviours to multiculturalism

 1. PhD Nicoletta Varani

University of Genova      

Transnational migration between rights and geopolitics

 1. Ilham Mammadzada

Academy of Sciences of Baku

Multiculturalism in the context of Philoshopy

 1. PhD Cecilia Costa

Pontificia Università Lateranense and Roma TRE

Multiculturalism: compared concepts

 1. PhD Francesca Longo

University of Catania     

The Ideology of Multiculturalism and Tolerance – Multiculturalismo, sicurezza sociale, migrazione, e liberta

 

 1. PhD Diana Spulber

International Institute of Management, Moldova

Multiculturalism: a social challenge

 1. Stefano Mustica

Link Campus University

 1. PhD Maura Di Giacinto

University RomaTRE      

The Educational Dimension in Complex Societies: between history and topicality

 1. Adv. PhD Sylvie Josserand

University of Nimes (France)        

Multiculturalism And Tolerance: a permanent challenge for France

 1. PhD Stefania Capogna

Link Campus University and Roma TRE     

 

 

 

Moskva

bölməsi (2) 

Mövzu: Dillərin və mədəniyyətlərin dialoqu çoxqütblü dünyada birgəyaşayışın amili kimi

Məkan:  Moskva Dövlət Linqvistik Universiteti. Rusiya Federasiyası. Moskva ş., Ostojenka 36.

Zaman: 18.04.2018

Moderatorlar:  dos. İ. A. Hüseynova (Rusiya), prof. M. A. Əliyev (Azərbaycan)

 

Məruzəçilər və məruzələrin adları:

 1. Ахундова Нигяр Вели гызы

Атташе по культуре и туризму Посольства Азербайджанской Республики в РФ  

Гейдар Алиев: в России часть моей души

 1. Шукюров Мехман Фахраддин оглы

Исполнительный директор Центра азербайджано-русской культуры и солидарности        

Роль Гейдара Алиева в укреплении азербайджано-российских культурных отношениях

 1. Айдар Талгатович Каюмов

заведующий кафедрой философских наук             

 1. Проф. Мамед Алиев

директор Центра Азербайджанского университета языков

Гейдар Алиев и религиозная толерантность в современном Азербайджан

 1. Владимир Владимирович Корнеев

заведующий кафедрой исторических наук            

 1. Гюльнара Джаббаровна Гусейнзаде

д.п.н., проф., зав. кафедры Методики преподавания иностранных языков Азербайджанского университета языков

Мультикультурализм в XXI веке

 1. Ирина Александровна Кунина

д.ф.п.н., зав. НИЛ «Мультикультурализма» АУЯ

Принципы мультикультурализма и толерантности во внутренней внешней политике Азербайджана

 1. Нармина Эльшад гызы Ибадова

студентка МГЛУ им. М.В. Ломоносова  

Гейдар Алиев имолодежь

 1. Емельянов Антон Игоревич

Ученый секретарь Ученого совета МГЛУ             

Культурные связи Азербайджана и России

 1. Теймур Захидович Годжаев

студент Финансового университета при Правительстве РФ

Гейдар Алиев, возвращение Лидера

 1. Джамалов Джамал

сотрудник  Представительства Фонда Г. Алиева в Российской Федерации

 1. Представители Азербайджанская Молодежная Организация России (АМОР )

 

 

 

 

Samara

 bölməsi 

Mövzu: Şərq-Qərb: XXI əsrdə mədəniyyətlərarası dialoq

Məkan: Moskva Şəhər Pedaqoji Universitetinin Samara filialı. Rusiya Federasiyası. Samara şəhəri, Stara Zaqora küçəsi, 76.

Zaman: 20.04.2018

Moderatorlar: prof. M. A. Əliyev (Azərbaycan), G. E. Kozlovskaya (Rusiya),  

Açılış nitqləri:

 

 • Козловская Галина Ефимовна (д.и.н., директор Самарского

филиала ГАОУ ВО МГПУ,деп. Самарской губернской думы)

 • Алиев Мамед Ариф оглы (д.ф.и.н., проф., зав. НИЛ «Центра

  Россиеведения» Азербайджанского университета языков)

                              

Məruzəçilər və məruzələrin adları:

  

 1. Алиев Мамед Ариф оглы

д.ф.и.н., проф., зав. НИЛ «Центра Россиеведения» АУЯ

Религиозная толерантность и мультикультурализм в Азербайджане

 

 1. Гашимов Эльчин Айдын оглы

д.фил.н., заместитель директора по международным связям Самарского филиала МГПУ (Самара)

Язык и культура: симбиоз потребностей

 1. Арпентьева Мариям Равильевна

      д. псих.н., чл.-корр. Российской академии естествознания, Калуж­ский государственный университет им. К.Э. Циолковского, (Калуга)

      Современные типы и типологии межкультурных отношений

 1. Иванишко Игорь Викторович

заместитель руководителя центра религиоведческих иссле­до­ва­ний, преподаватель кафедры уголовного процесса, кри­ми­на­лис­ти­ки и судебной экспертизы Российского государственного уни­вер­си­тета правосудия при Верховном Суде РФ (Москва)

Россия-Азербайджан: вопросы межконфессионального сотрудничества

 1. Гусева Юлия Николаевна

д.и.н.,заместитель директора по научной работе Самарского филиала МГПУ (Самара)

Баку – Самара: прошлое и настоящее взаимоотношений

 1. Климов Сергей Леонидович

магистр ф-та Международных отношений и управления, Азер­бай­джанского университета языков (Баку, Азербайджан)

Мультикультурализм образ жизни азербайджанского народа

 1. Телепова Надежда Николаевна

д.пс.н.,профессор кафедры общей и социальной психологии Самарского филиала МГПУ (Самара)

Этнопсихология в межкультурном диалоге

 1. Гриднева Татьяна Владимировна

журналист «Самарской газеты» (Самара), Самарский племянник Эриванского губернатора

Династия российских инженеров Фрезе в Самаре

 

 

 

Tbilisi

bölməsi  

Mövzu: Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərinin təşəkkülündə Heydər Əliyevin rolu.

Məkan: İ.Cavaxaşvili adına Tbilisi Dövlət Universiteti. Gürcüstan Respublikası. Tbilisi ş. İ. Çavçavadze küş., 1.

Zaman: 20-22.04.2018

Moderatorlar:  prof. D. Z. Qotsiridze (Gürcüstan), dos. A. Yusifzadə (Azərbaycan)

Açılış nitqləri:

 • Ректор ТГУ Г. Шарвашидзе
 • Представитель Министерства образования и науки Грузии
 • Посол РА в Грузии
 • Президиум НАНГ
 • Представитель Центра Азербайджанского мультикультурализма
 • Руководитель филиала Центра Азербайджанского мультикультурализма ТГУ
 • Президент АОНГ

 

Məruzəçilər və məruzələrin adları:

 1. Nino Tsereteli
 2. Javakhishvili Tbilisi State University

Azerbaijan-Georgian literary relationships as a platform for convergence of value criteria

 1. Aliya Ahmadova Batumi

Batumi Shota Rustaveli State University

Heydar Aliyev: multiculturalism and ideology of tolerance

 1. Yusifzadə Aidə Məmməd (ADU)

 Построение мультикультурного общества в политике  

 Гейдара Алиева   

 1. Prof. George Kvinikadze
 2. Javakhishvili Tbilisi State University

Political and Economic Perspectives of the

“Project of the Century”

 1. Rsr. G. Gotsiridze
 2. Javakhishvili Tbilisi State University

Tolerance and language mechanisms of its manifestation

 1. Vasil Kacharava

Director of the Institute for Americiran Studies

National Identity and the Politics of Multiculturalism

 1. Revaz Diasamidze

Batumi Shota Rustaveli State University

Multiculturalism as an ideology and a policy of social stability

 1. Rafael Guzman Tirado

University of Granada, Spain       

Multiculturalism in the countries of classical immigration

 1. Avtandil Silagadze
 2. Javakhishvili Tbilisi State University

Some comparative economic indicators of Georgia and Azerbaijan

 1. Доц. Мариям Манджгаладзе

Тбилисский государственный университет им. Иванэ Джавахишвили

Доц. Севда Иманова

Азербайджанский университет языков 

Языковая политика в годы восстановления независимости в Азербайджане и в Грузии (1991-1999 г.)

 1. Nugzar Bardavelidze

Georgian Technical University    

Heydar Aliyev and the protection policy of the culture values under the possession of the religious organizations in 1984-1987

 1. Проф. Давид Гоциридзе

ТГУ им. Ив. Джавахишвили        

Азербайджанский мультикультурализм в аспекте типологической интерпретации

 

 

 

 

Huçjou

bölməsi

Mövzu: Bir qurşaq – bir yol: multikulturalizmin öyrədilməsi

Məkan: Huçjou Universiteti. Çin Xalq Respublikası,Huçjou şəh., Şərq 2 küç., 759

Zaman: 22.04.2018

Moderatorlar: prof. S.  Rüstəmova – Tohidi (Azərbaycan), prof. L. Zhang (Çin)   

Məruzəçilər və məruzələrin adları:

 1. Проф. Чжан Лицин

Президент Хучжоуского университета 

Приветственное слово

 1. Ян Денке

Межкультурный диалог на Шелковом пути

 1. Чжу Дин

Культурный обмен как приоритетное направление культурного сотрудничества Хучжоуского университета

 1. Рафиг Аббасов

Директор Института Конфуция АУЯ

Великий Шелковый путь: вчера, сегодня, завтра. Из политического наследия Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева

 1. Проф. Солмаз Рустамова-Тогиди

Главный научный сотрудник Азербайджанского Университета языков и Института Востоковедения Национальной Академии Наук Азербайджана.

Особенности мультикультурализма в Азербайджане. История и современность: традиции и нововведения.

 

 

 

Minsk

bölməsi

Mövzu:  Heydər Əliyev və Azərbaycan – Belarus münasibətləri

Məkan:  Minsk Dövlət Linqvistika Universiteti. Belarus Respublikası. Minsk ş., Zaxarov küç., 21

Zaman: 23-27.04.2018

Moderatorlar:  prof. M. A. Əliyev (Azərbaycan), prof. N. P. Baranova (Belarus)

Açılış nitqi:                  Baranova  N. P. (MDLU-nun rektoru)

 

 

Məruzəçilər və məruzələrin adları:

 1. Алиев М.А.

Проф. Азербайджанского университета языков

Религиозная толерантность и мультикультурализм в Азербайджане

 1. доц. Баранов Н. П.

Зав. кафедрой философии, канд. философ. наук

Мультикультурализм как образ жизни человечества

 1. доцент Гуцева Т.Г.

Доцент кафедры истории, мировой культуры и туризма, канд. философ. наук

Проблемы политики мультикультурализма в Европе и особенности толерантности в Беларуси

 1. доцент Л.А. Тарасевич

Доктор филол. наук

Модели пространства в языках и культурах

 1. Джабарова Шюкуфа Барат гызы

Кандидат философских наук, доцент кафедры Философии и общественных наук Азербайджанского университета языков

Речь Гейдара Алиева как образец логической последовательности и ораторского мастерства

 1. профессор Е.Г. Задворная

Доктор филол. наук

Субстраты национально-культурных различий в коммуникативном поведении

 1. Абдулхамид Омар Мохаммед

Преподаватель кафедры восточных языков

Этическая оценка в русском и арабском дискурсе

 

 

 

Belqrad

bölməsi

Mövzu: Multikultralizmin Azərbaycan təcrübəsi

Məkan: Belqrad Universiteti, Serbiya Respublikası, Belqrad şəh., Studentski küç, 1.

Zaman: 26.29.04.2018

Moderatorlar: akad. K. M. Abdullayev (Azərbaycan), prof. V. Bumbaşireviç (Serbiya)

Giriş sözü və salamlamalar:

 

 • Kamal Abdullayev (ADU-nun rektoru)
 • Dr. Vladimir Bumbaşiroviç (Belqrad Universitetinin rektoru)
 • Eldar Həsənov (Azərbaycan Respublikasının Serbiya Respublikasındakı səfiri)

 

Çıxışlar:

 

 1. Kamal Abdullayev (ADU-nun rektoru)
 2. Eldar Həsənov (Azərbaycan Respublikasının Serbiya Respublikasındakı səfiri)
 3. Dr. Liliana Markoviç (Belqrad Universitetinin Filologiya fakültəsinin dekanı)
 4. Nağıyev Cəlil (Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinin Dünya ədəbiyyatı kafedrasının müdiri)
 5. Ema Milkoviç (Belqrad Universitetinin Şərqşünaslıq kafedrasının prof., türkoloq)
 6. Lalə Məcidova (ADU-nun Belqrad Universitetindəki Azərbaycan Dili və Mədəniyyəti Mərkəzi” nin direktoru)

 

 

 

 

Auqsburq

bölməsi 

Mövzu: Azərbaycan və Almaniya multikulturalizmi

Məkan: Auqsburq Universiteti, Almaniya Federativ Respublikası. Auqsburq ş., Universitätsstraße 2. Logen Haus konfrans zalı

Zaman: 03.05.2018

Moderatorlar: prof. K. Volf (Almaniya), R. Həsənov (Azərbaycan)

Açılış nitqləri:

 

 • Dr. Klaus Volf ( Auqsburq Universitetinin Filologiya və tarix fakültəsinin professoru, Almaniya)
 • Ramin Həsənov (Azərbaycan Respublikasının Almaniya Federativ Respublikasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri)
 • Dr. Əfqan Abdullayev (Azərbaycan Dillər Universitetinin tədris işləri üzrə prorektoru)
 • Ravan Hasanov Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin icraçı direktor əvəzi)

 

Məruzəçilər və məruzələrin adları:

 

 1. Dr. Əfqan Abdullayev

Azərbaycan Dillər Universitetinin tədris işləri üzrə prorektoru

      “Azərbaycan multikulturalizmi”fənninin tədrisində  ADU-nun rolu

 1. Dr. Eva Mariya Aux

Berlin Humbolt Univeristetinin Azərbaycan Tarixi kafedrasının müdiri, Almaniya

 1. Rəvan Həsənov

BBMM-in İcraçı direktor əvəzi, Azərbaycan

Azərbaycan multikulturalizminin siyasi hüquqi əsasları

 1. Gündüz İsmayılov

Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini, Azərbaycan

Azərbaycanda dini müxtəliflik

 1. Dr. Ziqlinde Hartman

Vürtsburq Universitetinin Alman filologiyası kafedrasının professoru, Almaniya

 1. Milix Yevdayev

Bakı Dağ Yəhudiləri İcmasının rəhbəri, Azərbaycan

Azərbaycanda “Tolerantlıq və multikultural” dəyərlər

 1. Dr. Klaus Volf

Auqsburq Universitetinin Filologiya və tarix fakültəsinin professoru, Almaniya

Fridrix Rükert və Azərbaycan

 1. Fuad Nurullayev

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədrinin müavini

Multikulturalizm kontekstində Azərbaycan-Almaniya xalqları arasındakı əlaqələr

 1. Vladimir Fekete

Roma Katolik Kilsəsinin Azərbaycandakı arxiyepiskopu, Azərbaycan

 1. Kristina Bossauer-Qros

Auqsburq Universitetinin tələbəsi, Almaniya

Əsəd bəyin qərb və şərqi

 1. Vera Nesterova

Bakı Lüteranlarının Dini İcmasının rəhbəri, Azərbaycan

Azərbaycanda lüteranlıq

 1. Dr. Hendrix Buşoten

Mayns Universitetinin Şərqşünaslıq seminarının rəhbəri, Almaniya

 1. Robert Mobili

Alban-Udi Xristian İcmasının rəhbəri, Azərbaycan

      Удинская христианская община в мультикультуральное

среде Aзербайджан

 1. Elnur Əfəndiyev (Mefodi Ata)

Rus Pravoslav Kilsəsinin Bakı və Azərbaycan Yeparxiyasının katibi

 

Bakı bölməsi

Mövzu: Heydər Əliyev Siyasəti: multikulturalizm və tolerantlığın təntənəsi

Zaman: 04-05.05.2018

Məkan: Azərbaycan Dillər Universiteti.  Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh. R. Behbudov küç. 134

Moderatorlar: prof. A. Məmmədov (Azərbaycan), prof. M. Əliyev (Azərbaycan), dos. A. Yusifzadə (Azərbaycan), prof. N.P. Baranova (Belraus), dos. S. Əliyeva (Azərbaycan), prof. L. Zhang (Çin), prof. R.V. Vasko (Ukrayna), dos. Ə. Abdiyeva (Azərbaycan), prof. D.Z. Qotsiridze (Gürcüstan), prof. N. Mehdiyev (Azərbaycan), İ. A. Krayeva (Rusiya), prof. S. Rüstəmova – Tohidi (Azərbaycan), dos. A. Şahmuradov (Azərbaycan), prof. A. Figus (İtaliya), R. E. Həsənov (Azərbaycan), dos. İ. Kunina (Azərbaycan), PhD G. Amoretti (İtaliya).

I HİSSƏ:

Heydər Əliyev Siyasəti: Multikulturalizm

və Tolerantlıq İdeyaları

ADU-nun Akt zalı III mərtəbə

04 may 2018-ci il

 

Məruzəçilər və məruzələrin adları:

 

 1. Ağayeva Ziba Bahadır qızı (AMEA)

Tolerantliq mənəvi dirçəlişin əsasi kimi

 

 1. Qazıyeva Məsməxanım Yusif qızı (ADU)

Multikulturalizm və Azərbaycanda dil siyasəti

 

 1. Əmirova Aygün

Религиозная толерантность как важнейшая ментальная

черта Азербайджанского народа и внимание к ней в

политической деятельности Гейдара Алиева

 

 1. Sideifzadə Sevinc Əli qızı (ADU)

Роль фонда Гейдара Алиева в развитии мультикультурализма в Азербайджане

 

 1. Fərəcbəyli Könül Tahir qızı, ADU

Heydər Əliyev siyasəti: multikulturalizm və tolerantlıq ideyaları

 

 1. Musayeva Afət (ADU)

The culture of tolerance in Western Europe, Russia and Azerbaijan

 

 1. Kunina İrina (ADU)

Межрелигиозный диалог, как фактор (мягкой силымировой политики

 

 1. Rəcəbova Aytən (ADU)

Multikultural mühitdə dil siyasətinə dair

 

 1. Orucova Tərlan Əhməd qızı ( ARPDİA)

Multikulturalizm – alternativi olmayan siyasət kimi

 

 1. Mehdi Niyazi (ADU)

Multukulturalizm çərçivəsində dini plyuralizm. Problemin fəlsəfəsi və  Azərbaycan üçün nəticələri

 

 1. Bəşirova Səadət Mübariz qızı

Heydər Əliyev və multikulturalizm ideyaları

 

 1. Hüseynov Anar Tahir oğlu (AMEA)

Azərbaycan respublikasinin kulturoloji strategiyalara əsaslanan  düşünülmüş multikulturalizm siyasəti

 

 1. Süleymanova Xatirə Etibar qızı (ADU)

Мультикультурализм и идеи толерантности в политике   

Гейдара Алиева

 

 1. Qurbanova Gülnarə Qorxmaz qızı (MDU)

Azərbaycanda tolerantlıq və multikulturalizm ənənələrinin inkişafı

 

 1. Ələsgərov Vüqar (ADU)

Azərbaycan multikulturalizmi Avropa təsisatlarının sənədlərində

 

 1. Abdullayeva Xəyalə Rəmiyyədin qızı (MDU)

Heydər Əliyev irsinin Azərbaycanda multikulturalizm siyasətinin  

formalaşmasındakı əvəzsiz rolu

 

 1. Vəliyeva Məlahət Əkbər qızı (ADU)

Билингвизм как проявление мультикультурализма и идей  

толерантности в современном Азербайджане

 

 1. Hüseynov İlyas Vaqif oğlu (BSU)

Azərbaycanda yaşayan yunanlar multikulturalizm dəyərlərini paylaşırlar

 

 1. Rzayeva Çinarə Vaqif qızı (AMEA Naxçıvan Bölməsi)

Multikulturalizm keçmişdən bu günümüzə

 

 1. Abdurəhmanova Fidan Nizaməddin qızı (ADU)

Ədəbi abidələrin müqayisəli tədqiqi multikulturalizm kontekstində

 

 1. Budaqova Aynur Muxtar q. (ADU)

Multikultural işçi qrupları

 

 1. İsmayılova Dilarə  Əbdül qızı (ADU)                        

Teaching English in a multicultural context at the Azerbaijani University of  Languages

 

 1. Yunusova Günel Xanlar qızı (ADU)

Azərbaycanda multikultural dəyərlərin yeri və rolu

 

 1. Nağıyev Anar (ADU)

Building a society through intercultural sustainability

 

 1. Məhərrəmova Nigar Çingiz qızı (ADU)

Əsrlər öncə yola çıxan multikulturalizm bu gün Azərbaycanda

 

 1. Bağırova Aysel Möhübbət qızı (ADU)

Heydar Aliyev: An Architect of the multiculturalism policy of the Republic of Azerbaijan

 

 1. Məmmədov Əli Sayad oğlu (ADU)

Некоторые аспекты политики мультикультурализма в Азербайджане

 

 1. Məmmədov Misgər Yolçu oğlu, Hüseynova Aidə Aydın qızı

Multikulturalizmin sosial-psixoloji xüsusiyyətləri

 

 1. Ağasiyev İkram Kərim oğlu (SDU)

Multikulturalizmin təbliğində Qafqazın alman əhalisinin tarixinin  

araşdırılmasının əhəmiyyəti haqqında

 

 1. Cavadova Zərifə Şamil qızı (ADPU-nun Şamaxı filialı)

Azərbaycanda multikulturalizm ənənələrinin qorunub saxlanması və inkişaf  etdirilməsində Heydər Əliyevin rolu

 

 1. Babayeva Suad Rafiq qızı (UNEC)

Мультикультурализм и толерантность – достояние азербайджанского  народа

 

 1. Sevinc Zeynalova

Глобализирующийся мир  и азербайджанская культура

          

 1. Hüseynov Rəhman Nail oğlu (ARPDİA)

Cəfərov Mikayıl Ramiz oğlu (ARPDİA)

Azərbaycanda Multikulturalizm siyasəti

 

 1. Hacı Rauf Məmmədcan oğlu (BSU)

Məmiyeva Elza İlqar qızı (BSU)

Azərbaycanda  multikulturalizm  və  erməni  və vandalizmi

 

 1. Салимова  Замина  Хафиз  кызы (UNEC)

Мультикультурализм – залог успешного развития

современного государства 

 

 1. Aybəniz Həsənova

Azərbaycanda multikultu­ralizm və tolerantlıq ideologiyası

bazasında cəmiyyət quruculuğu

 

 1. Mehman Əliyev

Nizaminin “Yeddi gözəl” poemasında multikultural ovqat

   

 1. Alizade Najafov, Anar Karimli

Some of Features of Multicultural Model of Azerbaijan

  

 1. Севиндж Рзаева

Мотивы мультикультурализма в немецкоязычной  

литературе и ее представление азербайджанскому читателю

          

 1. Diana Spulber (International Institute of Management, IMI-NOVA. Moldova)

  Multiculturalism a social challenge

     

 1. Longo Francesca (UNICT)

  The Ideology of Multiculturalism and Tolerance

        

 1. Guido Amoretti

Psychological obstacles to multiculturalism: how stereotypes and

mechanisms of defence

 

 1. Мамед Алиев (АУЯ)

Религиозная толерантность и мультикультурализм

в современном  Азербайджане

 

 1. Alessandro Figus, Andrea Pisaniello (Fondazione Sicurezza e Libertà, Italy)

Multiculturalism and Ostalgie

 

 1. Giacinto Maura Di (Roma Tre University,

Department of Education)

The Educational Dimension in Complex Societies:

between history and topicality

 

 1. Mustica Stefano ( Link Campus University, Italy)

Multiculturalism, innovation and learning

 

 1. Sevda Bədəlova

Azərbaycanda multikulturalizmin inkişafinda ümummilli lider 

Heydər Əliyevin rolu

 

 1. Azad Cəfərov ( ADNSU)

Heydər Əliyev və multikulturalizm

 

 1. Səmra Mustafayeva, Gülşən Əlizadə (ARPDİA)

Multikulturalizm bayrağı altında Azərbaycan və Heydər Əliyev siyasəti

 

 1. Лейли Эфенди (UNEC)

Диалог между культурами  –  основа толерантности  и 

Мультикультурализма

 

 1. Josserand Sylvie (University of NIMES)

Multiculturalism and Tolerance: a Permanent

Challenge for France

 

 1. Lalə Zülfüqar qızı Babayeva (AMEA)

Heydər Əliyev və multikulturalizm ideyaları

 

 1. Günel Bayramova (ADU)

Orta əsr Venesiya mənbələrində Qafqaz sərhədlərinə  

xarakterik  tolerantlıq nümunələri

 

 1. Səməndər Həsənov

Heydər Əliyev və onun multikultiralizm ideyaları

 

 1. Mayya Jafarquliyeva

Multicultural Dimension of Education: Strategies, Values and

Innovative Approaches (Azerbaijani case)

 

 1. Eлфиназ Гусейнова (АУЯ)

Роль английского языка в  многокультурном

образовании

 

 1. Ragusa Alessandra (University of Catania)

The ideology of Multiculturalism and Tolerance

 

 1. Ибрагимова Х.М.

Мультикультурализм как государственная политика

современного Азербайджана

 

 

Müzakirələr

 

 

 

 

II HİSSƏ:

 Heydər Əliyevin Azərbaycançılıq Fəlsəfəsi

ADU-nun Muzeyi, III mərtəbə

 

Moderatorlar :  prof. Niyazi Mehdi, dos.İbrahim Kazımbəyli,

t.e.n. Aqşin Rüstəmov, dos.Şahmuradov Aqil,

prof. Həbib Zərbəliyevdos. Ədalət Abdiyeva,

dos. Əliyev Bəhmən

 

Məruzəçilər və məruzələrin adları:

 

 1. Babayev Adil (ADU)

“Kitabi Dədə Qorqud” dastanlarında milli dəyərlərimiz və islam  əxlaqı  

                                                                         

 1. Fərhadov Əli Rizvan oğlu

Heydər Əliyev yolu: Azərbaycançiliq və multiikulturalizmin harmoniyasi

 

 1. Şahmuradov Aqil Şövkət oğlu (ADU)

Азербайджано – украинские отношения в свете нефтяной стратегии Гейдара Алиева

 

 1. Seyidova Səbinə Əmir qızı (ADU)

Heydər Əliyevin Azərbaycançılıq fəlsəfəsi

 

 1. İbrahimov Elçin Əli oğlu (AMEA)

Müstəqillik dövründə Azərbaycanda dil siyasəti

 

 1. Qasımov Ramiz Asəf oğlu (AMEA)

Ümummilli lider Heydər Əliyev və Azərbaycançılıq məfkurəsi

 

 1. Zeynalova Dilbər (ADU)

Heydər Əliyev və milli tarixi yaddaş

 

 1. Nuruzadə Şubay (ADPU)

Zamanı qabaqlayan şəxsiyyət

 

 1. Mikayılov Ülvi Aydın oğlu (BDU)

Azərbaycançılıq ideologiyası Heydər Əliyev irsinin prioritet istiqamətidir

 

 1. Əmrahova Mətanət Bəkir qızı (UNEC)

Azərbaycançılıq ideologiyası Heydər Əliyev məfkurəsini xarakterizə edən önəmli faktor kimi 

 

 1. Ələkbərli Suğra Əkbər qızı (ADU)

Ədəbiyyatımızda Azərbaycançılıq məfkurəsi

 

 1. Kazımova Sevinc (ADU)

Heydər Əliyev və Azərbaycançılıq

 

 1. Məmmədova Səadət (AMEA)

Azərbaycan Respublikasinin sosial dövlət kimi formalaşmasının  

konstitusional əsaslari

 

 1. İmanova Sevda (ADU)

Heydər Əliyev və Azərbaycanda dil siyasəti

 

 1. Bəşirov Vidadi (ADU)

Heydər Əliyevin mənəviyyat konsepsiyası

 

 1. Məmmədova Nailə Xudaqulu qızı (ADU)

National ideology of modern Azerbaijan – Azerbaijanism

 

 1. Məmmədova Kamandari Aygün Allahşükür qızı

Azərbaycanlı mühacirlərin fəaliyyətində Azərbaycançılıq ideyası

 

 1. Tağıyeva Sevda (ADU)

Azərbaycannnrespublikasındammdemokratik,lhüquqi və dünyəvi dövlət  quruculuğu

 

 1. Əliyeva Həmidə Əhməd qızı (ADU)

Heydər Əliyevin azərbaycançılıq ideologiyasında ədəbiyyat məsələləri

 

 1. Zeynalova Aytac Xalid qızı, (ADU)

Heydər Əliyev və  klassik ədəbi irs    

 

 1. Tahirli Kürsümxanım (ADU)

Klassik irsimiz Heydər Əliyevin dövlətçilik tarixi kontekstində

 

 1. Nuridə Muxtarzadə (ADU)

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı və milli-mənəvi     dəyərlərimiz

Heydər Əliyevin azərbaycançılıq konsepsiyası kontekstində

 

 1. Nailə Əsədova (FHN)

Ümümmilli lider Heydər Əliyevin azərbaycançılıq ideologiyası və

milli mənəvi dəyərlərimiz

 

 1. Əyyub Kərimov (ATU)

Azərbaycançılıq  ideologiyası və onun fəlsəfi  əsasları

 

 1. İradə Hüseynova

Heydər Əliyev müasir Azərbaycanın memari və qurucusudur

 

 1. Elnarə Yəhyayeva

H.Əliyevin dil siyasəti azərbaycançılığın tərkib hissəsi kimi

 

 1. Sevinc Musayeva (ADU)

Heydər Əliyevin dil siyasəti

 

 1. Günay Nadirova (ADU)

Heydər Əliyevin dövlətçilik siyasətində multikulturalizm və

ədəbiyyat

 

 1. Rinard Şərifov (ATMU)

Multikulturalizm siyasəti və azərbaycançiliq məfkurəsi

 

 

Müzakirələr

 

 

 

 

 

III HİSSƏ:

Müasir Azərbaycan Beynəlxalq Münasibətlər Sistemində

Heydər Əliyev lektoriyası III mərtəbə

 

 

Moderatorlar:  prof. Məmməd Əliyev, dos. Aida Yusifzadə,

dos. Ədalət Abdiyeva, dos. Sevdagül Əliyeva

 

Məruzəçilər və məruzələrin adları:

 

 1. Əhmədov Aqil Pirmurad oğlu (AMEA)

Azərbaycan Respublikasinda innovativ miqrasiya idarəçiliyi modeli

 

 1. Pənahov Azər Maarif oğlu (Bakı Biznes Universiteti)

 Heydər Əliyev və beynəlxalq münasibətlər

 

 1. Mustafayeva Şəfəq Fərman qızı (ADU)

Azərbaycan-Fransa əlaqələrinin inkişafinda Ulu öndər Heydər Əliyevin rolu

 

 1. Səlimova Sevinc İbadulla qızı (ADU)

Heydər Əliyev və regional təhlükəsizlik məsələlərinə dair

 

 1. Abdullayeva Şəfəq Hüseyn qızı (ADU)

Heydər Əliyev- mükəmməl xarici siyasətin banisi kimi

 

 1. Əsədov Namiq Cəmaləddin oğlu (ADU)

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyev və Gürcüstan prezidenti

 E.Şevarnadze arasındakı dostluq münasibətlərinin Azərbaycan-Gürcüstan

münasibətlərinin inkişafına təsiri

 

 1. Xəlilova Rəna Kamil qızı (ADU)

Beynəlxalq əlaqələr sistemində müasir Azərbaycanın özünəməxsus yeri

 

 1. Əlizadə İlham Hacıbaba oğlu (AMEA )                                                 

Heydər Əliyevin “BP”şirkəti və tərəfdaşlarının  təmsil etdikləri 

dövlətlərlə  siyasi-iqtisadi  əlaqələrinin yaradılması  siyasəti

 

 1. Zeynalova Sənubər Surxay qızı (ADU)

Azərbaycan və Almaniya arasinda mədəni əlaqələr

 

 1. Qədimova Nərmin

Heydar Aliyev’s role in the establishment of Azerbaijan-UNESCO relations

 

 1. Əsgərova Nigar Nizami qızı (AMEA)

U.S.  energy security policy in Azerbaijan during the presidency of national leader Haydar Aliyev

 

 1. Hüseynzadə Diana Nikolayevna

Гейдар Алиев – нефтяная стратегия Азербайджана

 

 1. Daşdəmirova Nərminə Vaqif qızı (ADU)

Роль мировых языков во внутренней и внешней политике  

Азербайджана

 

 1. İsmayılova Afaq Suliddin qızı, ADU                                                 

Heydər Əliyev və  islam dünyası

 

 1. Hüseynova Rimunə Zakir qızı, GDU

Azərbaycan ilə Türkiyə arasında diplomatik-siyasi

münasibətlərin inkişaf etdirilməsində Heydər Əliyevin fəaliyyəti.

 

 1. Əbdürrəhimova Şəfa (ADU)

Heydər Əliyev: Azərbaycan-Fransa əlaqələri

 

 1. Novruz Qasımov

Müasir Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində

 

 1. Kəmalə Səmədova

Azərbaycanın beynəlxalq antiterror əməliyyatların  iştirakı

 

 1. Ельшан Меджидов (АУЯ)

Анализ  внешней  политики Гейдара Алиева

 

 1. Lamiyə Qasımova

Heydər Əliyevin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda

diplomatik səyləri

 

 

Müzakirələr