Tbilisi

bölməsi  

Mövzu: Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərinin təşəkkülündə Heydər Əliyevin rolu.

Məkan: İ.Cavaxaşvili adına Tbilisi Dövlət Universiteti. Gürcüstan Respublikası. Tbilisi ş. İ. Çavçavadze küş., 1.

Zaman: 20-22.04.2018

Moderatorlar:  prof. D. Z. Qotsiridze (Gürcüstan), dos. A. Yusifzadə (Azərbaycan)

Açılış nitqləri:

 • Ректор ТГУ Г. Шарвашидзе
 • Представитель Министерства образования и науки Грузии
 • Посол РА в Грузии
 • Президиум НАНГ
 • Представитель Центра Азербайджанского мультикультурализма
 • Руководитель филиала Центра Азербайджанского мультикультурализма ТГУ
 • Президент АОНГ

 

Məruzəçilər və məruzələrin adları:

 1. Prof. Nino Tsereteli

I.Javakhishvili Tbilisi State University

Azerbaijan-Georgian literary relationships as a platform for convergence of value criteria

 

 1. Prof. Aliya Ahmadova Batumi

Batumi Shota Rustaveli State University

Heydar Aliyev: multiculturalism and ideology of tolerance

 

 1. Prof. Yusifzade Aida Mammad

   Azerbaijan University of Languages

 Построение мультикультурного общества в политике  

 Гейдара Алиева   

 

 1. Prof. George Kvinikadze

I. Javakhishvili Tbilisi State University

Political and Economic Perspectives of the

“Project of the Century”

 

 1. Rsr. G. Gotsiridze

I. Javakhishvili Tbilisi State University

Tolerance and language mechanisms of its manifestation

 

 1. Prof. Vasil Kacharava

Director of the Institute for Americiran Studies

National Identity and the Politics of Multiculturalism

 

 1. Prof. Revaz Diasamidze

Batumi Shota Rustaveli State University

Multiculturalism as an ideology and a policy of social stability

 

 1. Prof. Rafael Guzman Tirado

University of Granada, Spain       

Multiculturalism in the countries of classical immigration

 

 1. Acad. Avtandil Silagadze

I. Javakhishvili Tbilisi State University

Some comparative economic indicators of Georgia and Azerbaijan

 

 1. Доц. Мариям Манджгаладзе

Тбилисский государственный университет им. Иванэ Джавахишвили

Доц. Севда Иманова

Азербайджанский университет языков 

Языковая политика в годы восстановления независимости в Азербайджане и в Грузии (1991-1999 г.)

 

 1. Prof. Nugzar Bardavelidze

Georgian Technical University    

Heydar Aliyev and the protection policy of the culture values under the possession of the religious organizations in 1984-1987

 

 1. Проф. Давид Гоциридзе

ТГУ им. Ив. Джавахишвили        

Азербайджанский мультикультурализм в аспекте типологической интерпретации

Qalereya

Bölmənin işi