Erzurum

Section  

Subject: Heydar Aliyev and the Turkic world

Location: Erzurum Ataturk University. Erzurum, University dist., Ataturk University Campus

Date: 13-14.04.2018

Moderators:  acad. S. Maharramov (Azerbaijan), acad.  M. Imanov (Azerbaijan), prof.  J. Gasimov (Azerbaijan), doc. G. Beshitashvili (Georgia), doc. A. Abdiyeva (Azerbaijan)

 

Presentations:

Section 1. The Influence of Heydar Aliyev on the Development of Regional Politics

 

 1. Şahhüseynbəyova Leyla

Роль Гейдар Алиева в региональной политике Азербайджана

 1. Кайыртаев Манас Кайыртайулы

Казахыстан

Гейдар Алиев и нурсултан назарбаев: две общие личнорсти тюрского мира

 1. Yusifova Mətanət Rizvan,

QuluzadəTəranə Nəsimi

Роль Гейдара Алиева в развитии Азербайджано-Узбекских отношений

 1. Qasımov Cəlal Abil

Heydər Əliyevin milli ideologiya modeli

 1. İmanov Muxtar

Heydər Əliyev və ümumi türk falkloru

 1. Əliyev Qoşqar Cəlal

Heydər Əliyev və milli ləyaqətin qorunmasinin metodologiyasi

 1. Ибрагим Етхем Етнур

1990-93-сü illerde  Hayder Aliyevin naxçivanda siyasi fealiyyeti

 1. Şeydayev Seymur

Heydər Əliyev siyasətində milliləşmə və türkləşmə amili

 1. Qurbanova Sevinc

Azərbaycan tarixinin inkişafında Heydər Əliyevin rolu

 1. Beşitaşvili Georgi Aleksandroviç

Влияние Гейдара Алиева на развитие региональной политики

 1. Mustafayev Məmməseyn

Гейдар Алиев и внешнеполитический курс Азербайджанской республики на современном этапе

 1. Klimov Sergey Leonidoviç

Мультикультурализм – образ жизни Азербайджанского народа

 1. Babayeva Günay Nazim

Развитие  Гейдаром Алиевым отношений между азербайджанской и казахстанской республиками

 1. zəlova Solmaz Muxtar

Haydar Aliyev milli petrol stratejisinin kurucusu

 

Section 2. The Relations of Heydar Aliyev with Turkic countries

 

 1. Abdiyeva Ədalət

Heydər Əliyev və multikultural dəyərlər

 1. Abdullayeva Şəfəq

Azərbaycanin türk dövlətləri ilə münasibətlərinin inkişafinda Heydər Əliyevin rolu

 1. Yetkin Xecer

Derinleşen ittifak : Türkiye-Azerbaycan

 1. Əliyeva Sevdagül

Heydar Əliyev and the development of national and spiritual values in Аzerbaijan

 1. Cəfərova Həmidə

The Republic of Azerbaijan and Turkish states

 1. İsmayilova Rəna

Heydər Əliyev və türk dünyasinda ortaq mədəni dəyərlər

 1. Kazımbəylı İbrahim Feyzulla

Heydər Əliyevin siyasi-diplomatik fəaliyyətində türk dünyasi məsələlərinin sovet dövrü

 1. Kürkçüoğlu Erol

1990-ci illərdə Azərbaycanda ictimai –siyasi vəziyyət

 1. Məmmədov Ceyhun

Region ölkələri ilə əlaqələrin inkişafinda Heydər Əliyevin rolu

 1. Xanlarova Lamiyə

Heydər Əliyevin dövlətçilik təlimində dil konsepsiyasi

 1. Məhərrəmov Saləh

Heydər Əliyev və türk dünyası

 1. Yurttaş Hüseyin

Türk mezar anıtları içerisinde nahçivan mezar yapıları

 1. Mustafayeva Nurlanə

Azərbaycan multikulturalizm siyasi banisi

 1. Kazımova Sevinc Beydulla

Heydər Əliyev və Azərbaycançılıq

 1. Cəfərova Mehriban

Heydər Əliyev irsində milli mədəniyyətin yeri, rolu və əhəmiyyəti

 1. Yaylalı Yasemin

Nizami Gencevinin xemsesi ve yaratdtigi etki

Gallery

Activities of the Section