Секция

в Эрзурум 

Тема:  Гейдар Алиев и тюркский мир

Место: Эрзурумский Университет, г. Эрзурум, Университетский квартал, Кампус Ататюркского Университета

Дата: 13 -14. 04.2018

Модераторыакад. С. Магеррамов  (Азербайджан), акад. М. Иманов (Азербайджан), проф. Дж. Гасымов (Азербайджан), доц.  Г. Бешиташвили (Грузия), доц. А. Абдиева (Азербайджан)

Заседание I.  Влияние Гейдара Алиева на развитие региональной политики

 

Доклады:

 1. Шахгусейнбекова Leyla

Роль Гейдар Алиева в региональной политике Азербайджана

 1. Кайыртаев Манас Кайыртайулы

Казахыстан

Гейдар Алиев и Нурсултан Назарбаев: две общие личности тюркского мира

 1. Юсифова Матанат Ризван
 2. Гулузаде Тарана Насими

Роль Гейдара Алиева в развитии Азербайджано-Узбекских отношений

 1. Qasımov Cəlal Abil

Heydər Əliyevin milli ideologiya modeli

 1. İmanov Muxtar

Heydər Əliyev və ümumi türk falkloru

 1. Əliyev Qoşqar Cəlal

Heydər Əliyev və milli ləyaqətin qorunmasinin metodologiyasi

 1. Ибраhим Етhем Етнур

1990-93-сü illerde  Hayder Aliyevin Naxçivanda siyasi fealiyyeti

 1. Şeydayev Seymur

Heydər Əliyev siyasətində milliləşmə və türkləşmə amili

 1. Qurbanova Sevinc

Azərbaycan tarixinin inkişafında Heydər Əliyevin rolu

 1. Бешиташвили Георгий Александрович

Влияние Гейдара Алиева на развитие региональной политики

 1. Мустафаев Мамед Гусейн

Гейдар Алиев и внешнеполитический курс Азербайджанской Республики на современном этапе

 1. Климов Сергей Леонидович

Мультикультурализм – образ жизни Азербайджанского народа

 1. Бабаева Гюнай Назим

Развитие  Гейдаром Алиевым отношений между азербайджанской и казахстанской республиками

 1. zəlova Solmaz Muxtar

Haydar Aliyev milli petrol stratejisinin kurucusu 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ II.   Гейдара Алиев  и тюркские государства

 Доклады:

 

 1. Abdiyeva Ədalət

Heydər Əliyev və multikultural dəyərlər

 1. Abdullayeva Şəfəq

Azərbaycanin türk dövlətləri ilə münasibətlərinin inkişafinda Heydər Əliyevin rolu

 1. Yetkin Xecer

Derinleşen ittifak : Türkiye-Azerbaycan

 1. Əliyeva Sevdagül

Heydar Əliyev and the development of national and spiritual values in Аzerbaijan

 1. Cəfərova Həmidə

The Republic of Azerbaijan and Turkish states

 1. İsmayilova Rəna

Heydər Əliyev və türk dünyasinda ortaq mədəni dəyərlər

 1. Kazımbəylı İbrahim Feyzulla

Heydər Əliyevin siyasi-diplomatik fəaliyyətində türk dünyasi məsələlərinin sovet dövrü

 1. Kürkçüoğlu Erol

1990-ci illərdə Azərbaycanda ictimai –siyasi vəziyyət

 1. Məmmədov Ceyhun

Region ölkələri ilə əlaqələrin inkişafinda Heydər Əliyevin rolu

 1. Xanlarova Lamiyə

Heydər Əliyevin dövlətçilik təlimində dil konsepsiyasi

 1. Məhərrəmov Saləh

Heydər Əliyev və türk dünyası

 1. Yurttaş Hüseyin

Türk mezar anıtları içerisinde nahçivan mezar yapıları

 1. Mustafayeva Nurlanə

Azərbaycan multikulturalizm siyasi banisi

 1. Kazımova Sevinc Beydulla

Heydər Əliyev və Azərbaycançılıq

 1. Cəfərova Mehriban

Heydər Əliyev irsində milli mədəniyyətin yeri, rolu və əhəmiyyəti

 1. Yaylalı Yasemin

Nizami Gencevinin xemsesi ve yaratdtigi etki

Галерея

Работа секции