Kiyev 

bölməsi 

Mövzu: Azərbaycan-Ukrayna münasibətlərinin İnkişafında Heydər Əliyevin rolu

Məkan: Kiyev Milli Linqvistika Universiteti, Ukrayna Respublikası, Kiyev ş. Velika Vasilkivska küç.,73

Zaman: 12.04.2018

Moderatorlar: prof. T.M.Timkova (Ukrayna), dos. S.H.Həsənov (Azərbaycan)

 

Məruzəçilər və məruzələrin adları:

 1. Xudiyev A. X.

      Azərbaycan Respublikasının Ukraynadakı səfiri

      Историческая роль общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева

 1. Vasko R. V.

док. філол. наук, проф., ректор Київського національного лінгвістичного університету

Роль Гейдара Алієва в розвитку відносин між Азербайджаном і Україною

 1. Həsənov S. H.

канд. філол. наук, доц., радник ректора Азербайджанського університету мов з питань науки та освіти.

Гейдар Алиев и азербайджано-украинские отношения периода независимости

 1. Seryakov İ. İ.

док. філол. наук, проф., проректор з навчально-виховної роботи та міжнародних зв’язків КНЛУ.

Роль Центра Азербайджанского языка и культуры в развитии азербайджанских студий

 1. Jahangirov F. F.

док. філол. наук, проф., декан педагогічного факультету Азербайджанського університету мов.

Роль Гейдара Алиева в развитии азербайджано-украинских отношений в областях культуры и образования

 1. Sorokin S. V.

канд. філол. наук, проф., декан факультету сходознавства КНЛУ.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев глазами лидеров стран мира

 1. Allahverdiyeva İ.

співзасновник та керівник Союзу азербайджанської молоді в Україні.

Молодежное азербайджанское движение в Украине.

 1. Şixizadə İ. A.

викладач кафедри тюркської філології КНЛУ.

Идеи мультикультурализма общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии украино-азербайджанских лингвистических взаимоотношений.

 1. İlçenko O. R.

студентка групи Птур09-15 факультету сходознавства КНЛУ.

Роль Гейдара Алієва у створенні сучасної Азекрбайджанської держави. Науковий керівник – викл. Шихизаде Інтігам Алісахіб огли

 1. Əzizova K. Ç.

студентка групи Птур09-15 факультету сходознавства КНЛУ.

Парк Гейдара Алієва в Києві. Науковий керівник – викл. Шихизаде Інтігам Алісахіб огли.

 1. Varvadyuk Q. M.

студентка групи Птур09-15 факультету сходознавства КНЛУ.

Декламування вірша Самеда Вургуна “Азербайджан”. Науковий керівник – викл. Шихизаде Інтігам Алісахіб огли.

Bölmənin işi