Yekaterinburq

 bölməsi 

Mövzu: ADR – Şərqdə ilk demokratik respublikadır

Məkan: Rusiyanın Birinci Prezidenti Boris Yeltsin adına Ural Federal Universiteti, Azərbaycan dili və Mədəniyyəti Mərkəzi. Rusiya Federasiyası, Yekaterinburq şəhəri, Lenin prospekti, 51 (İclas Vilayət qubernatorunun iqamətgahında, Poçt döng., № 21 ünvanında  keçiriləcək)

Zaman: 06.04.2018

Moderatorlar:  prof. A.Q.Nesterov (Rusiya), prof. İ.Məmmədzadə (Azərbaycan)

 

Açılış nitqləri:

  •  Ильгар Фазиль оглы Искендеров (Генеральный Консул Азербайджанской Республики)
  • Ильхам Рамиз оглы Мамедзаде Доктор философских наук, директор Института философии Национальной академии наук Азербайджана (Баку, Азербайджан)
  • Виктор Анатольевич Кокшаров (Ректор Уральского федерального университета)
  • Александр Геннадьевич Нестеров (Директор Центра Азербайджановедения УрФУ, директор Екатеринбургского представительства Бакинского международного центра мультикультурализма)

 

Məruzəçilər və məruzələrin adları:

1. Алиев М. А.

Доктор философских наук, проф., зав. НИЛ «Центра Россиеведения» Азербайджанского университета языков (Баку, Азербайджан)

Религиозная толерантность и мультикультурализм в Азербайджане

2. Газиева М. Ю.

Доктор филологических наук,проф. зав.кафедрой лингвокультурологии Азербайджанского университета языков (Баку, Азербайджан)

Мультикультурализм и языковая политика в Азербайджане

 3. Жериборов Д. С.

Кафедра зарубежного регионоведения Уральского федерального университета  (Екатеринбург, Россия)

Концепция мультикультурализма в современной политике Азербайджана

 

Məruzələrin müzakirəsi:

  • Гасанзаде Т. И. (Руководитель отделения АМОР в Екатеринбурге)
  • Шихлинская А. Ш. (Руководитель землячества Азербайджанских студентов УрФУ)

Qalereya

Bölmənin işi