ÜMUMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN ANADAN OLMASININ 95-Cİ İLDÖNÜMÜNƏ HƏSR OLUNUR

 

HEYDƏR ƏLİYEV və MULTİKULTURALİZM İDEOLOGİYASI

I Beynəlxalq Konfrans

9 aprel 2018 – 5 may 2018

 Bakı, Yekaterinburq, Kiyev, Ərzurum, Moskva, Kayseri, Roma, Samara, Tbilisi, Hucjou, Minsk, Belqrad, Augsburg